Kameratjänster

När den egna bevakningsförmågan känns bristfällig, eller när du bara vill ha lite extra koll så är våra kameratjänster en bra lösning. Våra operatörer står redo att dygnet runt och varje dag vara ditt vakande öga. Att ansluta är enkelt. Det är inte heller några konstigheter att koppla ihop dina larm och kameror till ett flöde utan komplikationer. Vi har säkert kameralösningen du letar efter.

Tjänster

Företag

Se över din verksamhet. När du vill öka trygghetsupplevelsen så är våra uppkopplade säkerhets- och trygghetskameror ett starkt verktyg för att bevaka en fastighet, lokal eller ett område. Genom tjänsten kamerarondering så kan vi erbjuda en kontinuerlig tillsyn där du upplever att du behöver den som bäst. Visuella hjälpmedel stärker förmågan hos oss att ta beslut om åtgärd där det behövs, och gör att fler brott kan klaras upp.

Privat

Se över din trygghet. Att någon ser vad som händer kan vara avgörande för att förebygga eller klara upp ett brott. För alla döda vinklar på din tomt, eller tillfällen där ingen annan håller uppsikt över din fastighet så har Cubsec lösningar som passar. Att använda kamera ger våra operatörer ett starkt beslutsunderlag vid larm, vilket ger en mer ändamålsenlig återkoppling. Genom kamerarondering kan vi dessutom i realtid övervaka dina intressen för att sedan agera om något skulle hända, precis som om någon var på plats. Ett vakande öga, helt enkelt.

Certifieringar

Det är bra när någon annan kollar så att vi sköter oss. Våra certifieringar talar ett tydligt språk.

Vår larmcentralsverksamhet som drivs inom Cubsec AB är auktoriserad av länsstyrelsen och certifierad enligt SSF136:4, vilket bland annat betyder att vi lever upp till försäkringsbolagens krav för larmmottagning.

Läs mer om våra kvalitets- och miljöpolicys