Tjänster

Vi tror att du är här för att du vill spara tid – utan att göra avkall på kvalitet. Våra processer är skräddarsydda för att eliminera de där sakerna som tidigare gjorde larmtjänster krångliga. Vi har skalat bort det onödiga och lämnat kvar det väsentliga.

Certifieringar

Det är bra när någon annan kollar så att vi sköter oss. Våra certifieringar talar ett tydligt språk.

Vår larmcentralsverksamhet som drivs inom Cubsec AB är auktoriserad av länsstyrelsen och certifierad enligt SSF136:4, vilket bland annat betyder att vi lever upp till försäkringsbolagens krav för larmmottagning.

Läs mer om våra kvalitets- och miljöpolicys